Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Dokumenty

R E G U L A M I N
przyznawania dorocznych nagród honorowych SPZG

1. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z nią gratyfikacja
pieniężna.
2. Nagroda ma formę statuetki z napisem NAGRODA HONOROWA SPZG oraz z numerami sygnowanymi przez TWÓRCĘ.
3. Do każdej nagrody dołączony jest dyplom, który stanowi jej integralną część.
4. Nagrodę przyznaje Rada SPZG.
5. W ciągu roku Rada może przyznać maksymalnie dwie nagrody honorowe ( indywidualna i grupowa lub dwie indywidualne czy grupowe).
6. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, instytucjom, stowarzyszeniom, podmiotom gospodarczym oraz ugrupowaniom społecznym, charytatywnym – działającym na terenie powiatu gliwickiego.
7. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem i rekomendacjami zespołu ds. nagród honorowych SPZG.
8. Zespół ds. nagród honorowych obsługuje prace związane z zaopatrzeniem wniosków i przedstawieniem dwóch do akceptacji przez Radę SPZG.
9. Zespół ds. nagród honorowych zostaje wyłoniony spośród członków Rady SPZG.
10. Rada SPZG podejmuje uchwałę o przyznaniu nagród ubiegającym się kandydatom, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– nienaganna etyka, bezinteresowność i rzetelność działania
– opinia otoczenia o wartościach i rezultatach działania
– związek z regionem Ziemi, służący blizniemu społeczeństw lokalnych powiatu
– wyróżniające zaangażowanie w działalność na rzecz powiatu gliwickiego
– kreatywność działalności (społecznej, kulturalnej, gospodarczej)
– promocja i integracja środowisk społecznych, gospodarczych, kulturalnych we wdrażaniu do uczestnictwa w różnych formach życia publicznego
11. Uchwała Rady w sprawie przyznania nagród podejmowana jest zwykłą większością głosów.
12. Wnioski nie uwzględnione przez Radę lub odrzucone w danym roku mogą być składane ponownie w następnych latach.
13. Uchwałę o przyznaniu nagród ogłasza się w prasie.