Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Plan działań

PROGRAM DZIAŁAŃ

Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej na lata 2014-2015

 

1.Realizacja wniosków uchwałą Walnego Zebrania SPZG w dniu 25.04.2014r. Okresowa ich ocena na posiedzeniach Zarządu I Rady SPZG.
2. Systematyczna praca w sprawie wzrostu członków SPZG, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych. Stała współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami z uwzględnieniem stowarzyszeń w regionie. Szersze ukazywanie osiągnięć SPZG w środkach masowego przekazu.
3. Kontynuowanie współpracy z ośrodkami kultury w mieście i regionie oraz organizacjami sportowymi i kulturalnymi.
4. Podjąć działania i wydać 2014-2015 kolejne numery Zeszytów Gliwickich
5. Uczestniczyć aktywnie w imprezach org. w miesiącach maj-czerwiec 2014 – wręczanie Nagród Honorowych SPZG
6. Wspólnie z PTTK zorganizować na terenie Zamku w Toszku spotkanie młodzieży Gliwic
7. Wspólnie z redakcją „Nowin Gliwickich” zorganizować konkurs  dla młodzieży „Znam Gliwice i Ziemię Gliwicką”
8.  Podjąć działania w sprawie uruchomienia zabytkowej kolejki wąskotorowej na odcinku stacji Gliwice – Trynek – Rudy Raciborskie
9. Kontynuować współpracę z władzami Samorządowymi miasta Gliwice i regionu
10. Wspierać inicjatywy innych organizacji społecznych działających na terenie Gliwic i Ziemi Gliwickiej
11. Kontynuowanie starań w sprawie hejnału miasta Gliwic
12. Rozpoczęcie przygotowań do współ-organizacji z Nowinami Gliwickimi kolejnego plebiscytu wyboru Człowieka Ziemi Gliwickiej tj. GLIWICJUSZA
13. Kontynuowanie współpracy z Gabinetem Architektury- Ostrawa Czeska Republika w ramach  programu działania w/wym.  Stowarzyszenia w organizacji różnych imprez kulturalnych w naszym regionie.
14. Organizacja spotkania Stowarzyszeń Regionalnych woj. Śląskiego wg odrębnego programu.
15.  Konkurs im. Różyckiego – cykliczne uczestnictwo poprzez fundowanie nagrody rzeczowej dla uzdolnionej muzycznie młodzieży.
16. Ogólnopolski Turniej Zawodów Modeli Szybowcowych Sterowanych Mechanicznie – fundowanie pucharu Prezesa SPZG.
17. Przeglądy artystyczne – fundowanie nagród rzeczowych
18.  Organizacja spotkań zespołów problemowych
19. Aktywne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i innych.
20. Przygotowanie organizacyjne konkursu dla młodzieży pod hasłem „Czyste miasto – środowisko”
21. Bieżąca współpraca z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Towarzystwa Polsko- Niemieckiego im. St. Bieniasza.

Główne kierunki działania ujęte w niniejszym programie będą na bieżąco analizowane i uzupełnianie o inne działania, które będą  prowadzić Zespoły Problemowe. Ich realizacja będzie na bieżąco omawiana podczas posiedzeń Rady i Zarządu SPZG w okresie 2014/2015.