Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Laureaci Nagrody Honorowej

LAUREACI  NAGRODY HONOROWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI GLIWICKIEJ

1977
Józef ŻOŁAGA
Mieczysław CHORĄŻY
Stanisław SŁODOWY
Eugeniusz OLSZEWSKI

1978
Władysław SZTWIERTNIA
Stanisław TOKARSKI
Karol KIJAS
Leon ROWIŃSKI

1979
Ludwik CZAPSKI
Ryszard MIHALSKI
Edmund FILARSKI
Irena NOWAKOWSKA-ACEDAŃSKA
Zygmunt ACEDAŃSKI
Edmund CAŁKA

1980
Zbigniew ŚMIESZEK
Józef PODLEŚ
Mieczysław BAŁABAN
Mieczysław GÓRSKI
Bronisław KRAWCZUK
Teresa KIELAN
Danuta SZWAJ

Zbiorowa:
GLIWICKI KLUB ALPINISTYCZNY

1981
Jacek BIERKOWSKI
Bolesław RUTKOWSKI
Zygmunt POGONOWSKI

Zbiorowa:
Kom.Osied. Sam. Mieszk. Nr 1 dz. Łabędy
Miejska Org. ZBOWID
Zespół Redakcyjny NOWIN GLIWICKICH

1982
Tadeusz NAŁOGOWSKI
Stanisław SAK
Marian KAMIŃSKI
Maria OWCZARZ
Zdzisław BRZEZIŃSKI

1983
Danuta GRZYBOWSKA
Jan SUCHOŃ
Zofia PRZYSTOJECKA
Andrzej CZOK
Stanisław BRYCHCZY

Zbiorowa:
Zespół odlewników artystycznych

1984
Ewa BILEWICZ
Jerzy SITKO
Jan LESSAER

Zbiorowa:
Gl.Przed.Bud.Węgl.

1985
Bolesław BONCZAR
Zbigniew TABEŃSKI
Jerzy MITEK
Edward HERMAN
Stanisław ROMANOWICZ

Zbiorowa:
PTTK Carbonia Kop. Gliwice

1986
Włodzimierz BŁASZCZYK
Oskar GOSZCZYK
Wojciech KOCYAN
Helmut MACHOCZEK
Maria ŚWIDERSKA

Zbiorowa:
Zarząd Miejski TPPR
Zarząd Miejski Pol. Kom. Pom. Społ.

1987
Tadeusz CHMIELNIAK
Anna CHOJNACKA-GABRYŚ
Waldemar GILNER
Jadwiga TRZCIŃSKA
Marian WIDAK

Zbiorowa:
Gl. Przed. Bud. Przem.
Biuro Proj. Górn.

1988
Jadwiga KISSEL-BARNAT
Boleslaw BEREZA
Helena MARKOWSKA
Jerzy MAGIERA
Wacław Michal SAKWA

Zbiorowa:
Gl. Oddz. PTTK
Gliwickie Centrum Tańca

1989
Franciszek GERMAN
Zygmunt PASIUK
Janina WALAS
Piotr WERNER
Adam WĘDRYCHOWSKI
Herbert  KRETSCHMAN

1990
Henryk KOZDROWICZ
Zofia RYDET

Zbiorowa:
Klub Międzynarodowej Prasy i Książ.
Sekcja Tenisa Stołowego AZS Gl.

1991
Walter STRYJA
Tadeusz WOJARSKI
Jan ŚLIWKA
Czesław ROGACZEWSKI

Zbiorowa:
Galeria „6”

1992
Andrzej MAY MAJEWSKI
Ewa STRZELCZYK
Edward MALETA

Zbiorowa:
Okręg Gliwicko – Zabrski Pol. Związków Chórów i Orkierstr

1993
Danuta SKAŁUBA
Stefan WĘGRZYN
Jerzy WOJEWÓDZKI

Zbiorowa:
Orkiestra Dęta Kop. „Gliwice”
Szkoła Muzyczna I i II stopnia

1994
Maria DUDA
Jan SZYDŁOWSKI

Zbiorowa:
Orkiestra Dęta KWK „Sośnica”

1995
Mieczysław BUCZKOWSKI
Władysław JANOWSKI
Jerzy LEWCZYŃSKI
Janusz NIEMCZYNOWICZ
Tadeusz ZAGAJEWSKI
Irena ZACHARYASIEWICZ

1996
Marta JOJKO
Zdzisław KLUCZNY
Henryk WICHEREK

Zbiorowa:
Operetka Śląska
Muzeum w Gliwicach

1997
Jadwiga BIEGAJ
Krzysztof NITSCH

Zbiorcza:
Biblioteka Miejska

Politechnika Śląska

1998
Piotr KUKURBA
Barbara BIEŃ
Henryk SYSOŁ

1999
n i e   p r z y z n a n o

2000
Konstanty DAWIDCZYK –  pośmiertnie

2001
Wacław WĘGROWSKI

Zbiorowa:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopni im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

2002
WOJARSKA

2003
Jan SUCHAN

2004
Prof. Jan BALLARIN

Zbiorowa:
Politechnika Śląska Gliwice

2005
Jan SUCHAN
Górnośląskie Centrum Edukacji Gliwice

2006
Zbigniew ZUBEK

Zbiorowa:
Klub Perełka
Hospicjum

2007
n i e   p r z y z n a n o

2008
Jan KOWAL

2009
Stanisław KUBIT

2010
Ks. Inf. Konrad KOŁODZIEJ

2011
Antoni FALIKOWSKI

2012
Władysław MACOWICZ

2013
Ks. dr Robert CHUDOBA

2014
Kazimierz SZYMAŃSKI
Wojciech SKOCZYŃSKI