Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Zespoły programowe

Zespoły programowe

Przewodniczący poszczególnych Komisji – Zespołów Problemowych powołani przez Zarząd :

1. Organizacyjno – wydawniczy – LABRYGA Rufin

2. Kulturalno – informacyjny, młodzież szkolna  – BALLRIN Jan

3. Współpraca z samorządami oraz innymi organizacjami – SZYMAŃSKI Kazimierz

4. Historyczna – ANTONIK Janusz

5. Grupa Plastyczna „RYNEK 23”-  LISOWSKI Zdzisław

6. Modelarze, sędziowie sportowi – SUŁEK Stanisław

7. Grupa rzeźby przestrzennej – CZARNUCH Jacek

8. Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP grupa śląska – LISOWSKI Zdzisław

9. Stały Zespół Koordynacyjny SPZG – GSML – SZYMAŃSKI Kazimierz

10. Zespół d/s współpracy z mniejszościami – SADOWSKI Roman

11. Sprawy gospodarcze DUSS Kamil

12. Informatyka, internet – Joanna NAWRATIL-LUDWICZAK

13. Rzecznik Prasowy SPZG – Joanna NAWRATIL-LUDWICZAK