Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Nagroda Honorowa dla Joachima Nowaka

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej kontynuując przyznawanie Nagród Honorowych za szczególne osiągnięcia dla osób, instytucji i organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych Ziemi Gliwickiej przyznało Nagrodę Honorową Joachimowi Nowakowi, za wielką pasję w propagowaniu kultury muzycznej wśród młodzieży i mieszkańców naszego …

Nagroda honorowa SPZG

Stowarzyszenie wręcza nagrodę honorową dla osób, instytucji wyróżniających się zaangażowaniem w działalności na rzecz powiatu gliwickiego, kreatywności, integracji środowisk społecznych, kulturalnych.

Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem.

Nagroda ma formę statuetki, miniaturki rzeźby Teodora …

Profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Gliwicjuszem 2019. Nagroda zbiorowa dla Piasta Gliwice

23. edycja plebiscytu „Nowin Gliwickich” i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej rozstrzygnięta.

Profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Gliwicjuszem 2019. Nagroda zbiorowa dla Piasta Gliwice

Wirus pokrzyżował plebiscytowe plany: kapituła zebrała się online, odłożyliśmy także, na inny termin, doroczną galę. Wyboru