Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

ECHO – MULTIsensoryczne MEDIAcje / Jan Śliwka / Waldemar Węgrzyn / Tomasz Koclęga – rzeźba.

Słowo „mediacja” wywodzi się od terminu „mediare” oznaczającego znajdowanie się w środku czegoś, a łacińskie określenie „medius” używane jest w dwóch odmiennych konotacjach, jako: środkowy i bezstronny. W kontekście oczywistym wyraz „mediacja” określa pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów, w sensie metaforycznym odnieść ją …