Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Bez kategorii

Nagroda Honorowa dla Joachima Nowaka

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej kontynuując przyznawanie Nagród Honorowych za szczególne osiągnięcia dla osób, instytucji i organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych Ziemi Gliwickiej przyznało Nagrodę Honorową Joachimowi Nowakowi, za wielką pasję w propagowaniu kultury muzycznej wśród młodzieży i mieszkańców naszego …

Nagroda honorowa SPZG

Stowarzyszenie wręcza nagrodę honorową dla osób, instytucji wyróżniających się zaangażowaniem w działalności na rzecz powiatu gliwickiego, kreatywności, integracji środowisk społecznych, kulturalnych.

Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem.

Nagroda ma formę statuetki, miniaturki rzeźby Teodora …

Profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Gliwicjuszem 2019. Nagroda zbiorowa dla Piasta Gliwice

23. edycja plebiscytu „Nowin Gliwickich” i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej rozstrzygnięta.

Profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Gliwicjuszem 2019. Nagroda zbiorowa dla Piasta Gliwice

Wirus pokrzyżował plebiscytowe plany: kapituła zebrała się online, odłożyliśmy także, na inny termin, doroczną galę. Wyboru

Kto zostanie Gliwicjuszem 2019?

23. edycja plebiscytu Człowiek Ziemi Gliwickiej.

Kto zostanie Gliwicjuszem 2019?

Znamy nazwiska dziesięciorga finalistów plebiscytu organizowanego przez „Nowiny Gliwickie” i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej. To spośród nich kapituła wybierze laureata – Człowieka Ziemi Gliwickiej 2019.

W tym roku wprowadzamy plebiscytową